ATAG OX6592C Oven دليل المستخدم

ATAG OX6592C Oven دليل المستخدم لجهاز

ATAG OX6592C Oven دليل المستخدم

ومقتطفات من محتويات

محتوى موجز على الصفحة لا 1

Gebruiksaanwijzing OvenMode d’emploi FourOX4511COX4592COX6511COX6592C

محتوى موجز على الصفحة لا 2

NL Handleiding NL 3 - NL 26FR Manual FR 3 - FR 26Gebruikte pictogrammen - Pictogrammes utilisésBelangrijk om te weten - Important à savoirTip - Conseil

محتوى موجز على الصفحة لا 3

INHOUDUw ovenInleiding4Bedieningspaneel5Beschrijving6GebruikEerste gebruik7Oveninstellingen8Ovenfuncties10Timer14Aanvullende functies kiezen16ReinigenDe oven reinigenInschuifgeleiders verwijderen en reinigenGrillelement naar beneden klappen Demonteren ovendeurDemonteren ovenruitAqua clean-functieOvenlamp vervangen19192020222223Problemen oplossenAlgemeen24Uw oven en het milieuAfvoer van het apparaat en de verpakking26NL 3

محتوى موجز على الصفحة لا 4

UW OVENInleidingGefeliciteerd met de aanschaf van deze oven. In het ontwerpvan dit product heeft optimale gebruikersvriendelijkheid centraal gestaan.De oven biedt een uitgebreide reeks instellingen, zodat u altijd de juistebereidingswijze kunt kiezen.In deze handleiding leest u hoe u deze oven het best kunt gebruiken.Naast informatie over de bediening, vindt u hier ook achtergrondinformatiedie u tijdens het gebruik van het apparaat van pas kan komen.Lees eerst de afzonderlijke veiligheidsinstruc

محتوى موجز على الصفحة لا 5

UW OVENBedieningspaneel11 1212310 9 876 51341415161718191. Uit2. Snel voorverwarmen3. Bovenwarmte + onderwarmte4. Kleine grill5. Grote grill6. Grill met ventilator7. Hete lucht + onderwarmte8. Hete lucht9. Onderwarmte met ventilator10. ECO bakken en braden11. Ontdooien12. Aqua clean13. Display (bereidingsinformatie en timerklok)14. Kinderslot15. Ovenlamp16. Temperatuur17. Timer18. Start/stop19. SelectieknopOpmerking:Voor de beste toetsrespons raakt u de toetsen met een groot deel vanuw vingertop

محتوى موجز على الصفحة لا 6

UW OVENBeschrijving1Niveau 5*Niveau 4Niveau 32Niveau 2Niveau 1341. Bedieningspaneel2. Insteekniveau’s▷▷ OX65: 5 niveaus*▷▷ OX45: 4 niveaus3. Ovendeur4. HandgreepDe volgende toebehoren worden bij uw oven geleverd:• Diepe bakplaat (alleen OX65)• Bakplaat• OvenroosterOpmerkingRaadpleeg de bereidingsrichtlijnen in deze handleiding om het juisteaccessoire voor uw gerechten te bepalen.NL 6

محتوى موجز على الصفحة لا 7

GEBRUIKEerste gebruikHuidige tijd instellenWanneer u het apparaat voor het eerst op het elektriciteitsnet aansluit,licht de display op. Na drie seconden gaan het kloksymbool en “12:00”knipperen op de display.SelectieknopStart/stop-toetsTimer-toets1. Draai aan de ‘selectieknop’ om de huidige tijd in te stellen.Door de selectieknop verder naar links of rechts te draaien, kuntu de waarden in de display sneller instellen.2. Bevestig de instellingen door op ‘start/stop’ te drukken.Als u

محتوى موجز على الصفحة لا 8

GEBRUIKOpmerkingen• De temperatuur kan tijdens de bereidingstijd worden gewijzigd.• Bereidingstijden zijn ruwe schattingen en kunnen afhankelijk vaneen aantal voorwaarden variëren.• Voor een aantal gerechten moet de oven worden voorverwarmd.• Als u bakpapier gebruikt, moet dit bestand zijn tegen hogetemperaturen.• Tijdens het bereiden van grotere stukken vlees of gerechten waarindeeg is verwerkt, zoals pastei, komt veel stoom vrij dat op deovendeur kan condenseren. Dit is een normaal

محتوى موجز على الصفحة لا 9

GEBRUIKGrill + ventilatorDe warmte die door de bovenste verwarmingselementen wordtgegenereerd, wordt door de ventilator verspreid. Deze functiekan worden gebruikt voor het grillen van vlees en vis.170Hete lucht + onderwarmteDe combinatie hete lucht en onderwarmte zorgt voor eenknapperig en bruin resultaat.200Hete luchtVoedsel wordt verwarmd door hete lucht die vanuit deachterkant van de oven wordt aangevoerd. Deze instellingmaakt gebruik van gelijkmatige verhitting en is ideaal voorbakken.180Ond

محتوى موجز على الصفحة لا 10

GEBRUIKDe kooktemperatuur aanpassen• Draai de ‘ovenfunctieknop’ naar de gewenste ovenfunctie.Het geselecteerde pictogram verschijnt op de display en de voorafingestelde temperatuur knippert.• Druk op de ‘temperatuur-toets’. Stel met de ‘selectieknop’ degewenste temperatuur in.OvenfunctiesSnel voorverwarmenMet deze functie verwarmt u de oven snel tot de gewenste temperatuur.Deze functie is niet geschikt om voedsel te bereiden!• Draai de ‘ovenfunctieknop’ in de stand ‘snel

محتوى موجز على الصفحة لا 11

GEBRUIKKleine grillVoedsel wordt verwarmd door het grillelement.4Kleine grill2• Voor het grillen wordt het grillrooster doorgaans op niveau 4 geplaatst,en de bakplaat op niveau 2• Houd het bereidingsproces steeds in de gaten. Door de hogetemperatuur kan het vlees snel aanbranden• Verwarm de oven 5 minuten voorGrote grillDe warmte komt van het bovenste element en het grillelement.Bijzonder handig voor schotels en gebakken gerechten die een echtebodemkorst of bruining nodig hebben. Gebruik d

محتوى موجز على الصفحة لا 12

GEBRUIKGrill + ventilatorDe warmte die door het bovenste verwarmingselement wordt gegenereerd,wordt door de ventilator verspreid. Deze functie kan worden gebruikt voorhet grillen van vlees, vis, gevogelte en groenten. U hoeft het voedsel nietom te draaien en het krijgt een knapperige textuur.Grill en ventilator42• Voor het grillen wordt het grillrooster doorgaans op niveau 4 geplaatst,en de bakplaat op niveau 2• Houd het bereidingsproces steeds in de gaten. Door de hogetemperatuur kan het vl

محتوى موجز على الصفحة لا 13

GEBRUIKHete luchtVoedsel wordt verwarmd door hete lucht afkomstig van een ventilatoren het verwarmingselement achter in de oven. Deze instelling maaktgebruik van gelijkmatige verhitting en is ideaal voor bakken.Hete lucht2• Positioneer de plaat op niveau 2• Voorverwarmen wordt aanbevolenOnderwarmte + ventilatorHet gerecht wordt verwarmd door het onderste verwarmingselementen wordt door de ventilator verspreid. Deze instelling wordt gebruiktvoor het bakken van gistdeeggebak en het conserveren

محتوى موجز على الصفحة لا 14

GEBRUIKECO bakken en bradenOptimaliseert het energieverbruik tijdens het bakken of braden. Deze functieECO bakken enbradenwordt gebruikt voor het braden van vlees of het bereiden van gebak.Door gebruik te maken van de restwarmte geeft deze stand een laagenergieverbruik (conform energieklasse EN 60350-1). Bij deze functiewordt niet de werkelijke temperatuur in de oven weergegeven.• Positioneer de plaat op niveau 3OntdooienTimerNL 14OntdooienBij de ontdooifunctie zorgt de ventilator voor circula

محتوى موجز على الصفحة لا 15

GEBRUIKTimerklok instellen• Druk 2 maal op de ‘timer-toets’.• Draai de ‘selectieknop’ naar de huidige tijd om de tijd in te stellen.Timerfunctie• Selecteer een ovenfunctie met de ‘ovenfunctieknop’ en stel detemperatuur in.• Druk enkele keren op de ‘timer-toets’ om een timerfunctie teselecteren.Op de display licht het pictogram voor de geselecteerde timerfunctieop en de aanpasbare start-/eindtijd knippert.De andere pictogrammen zijn vaag verlicht.• Druk op de ‘start/st

محتوى موجز على الصفحة لا 16

GEBRUIKDe functie ‘keukenwekker’• De functie ‘keukenwekker’ kan onafhankelijk van de ovenworden gebruikt.De hoogst mogelijke instelling is 23:59 uur.De laatste minuut van de looptijd wordt in seconden weergegeven.Als de ingestelde tijd is verstreken, wordt de oven automatischuitgeschakeld (einde bereiding). Er klinkt een geluidssignaal datu kunt uitschakelen door de ‘start/stop’ of ‘timer’ toets te drukken.Het geluidssignaal wordt na één minuut automatisch uitgeschakeld.U an

محتوى موجز على الصفحة لا 17

GEBRUIKOpmerking:Als het kinderslot is geactiveerd en er geen timerfunctie is ingesteld (alleende klok wordt weergegeven), werkt de oven niet. Als het kinderslot wordtgeactiveerd nadat er een timerfunctie is ingesteld, zal de oven gewoonwerken; de instellingen kunnen dan echter niet worden gewijzigd.Wanneer het kinderslot is geactiveerd, kunnen ovenfuncties ofaanvullende functies niet worden gewijzigd. Het bereidingsproces kanalleen worden beëindigd door de ‘ovenfunctieknop’ naar “0” te

محتوى موجز على الصفحة لا 18

GEBRUIKStand-byAls u de displayverlichting niet wil gebruiken, kan deze wordenKinderslot-toets+ Timer-toetsuitgeschakeld.• Druk op de ‘kinderslot-toets + timer-toets’ om de display uit teschakelen.‘Off’ en het pictogram voor ‘timer’ worden op de display weergegeven.• Druk nogmaals op de ‘kinderslot-toets + timer-toets’ om de displayweer in te schakelen.‘On’ en het pictogram voor ‘timer’ worden op de display weergegeven.Na een stroomstoring blijven de aanvullende funct

محتوى موجز على الصفحة لا 19

REINIGENDe oven reinigenReinig de oven regelmatig om te voorkomen dat vet- en voedselrestenzich ophopen, met name op de oppervlakken aan de binnen- enbuitenkant, de deur en de afdichting.• Reinig de oppervlakken aan de buitenkant met een zachte doeken warm water met zeep. Veeg na met een schone natte doeken droog de oppervlakken af.• Verwijder spetters en vlekken op de oppervlakken aan de binnenkantmet een doek met zeep. Veeg na met een schone natte doek endroog de oppervlakken af.• Was d

محتوى موجز على الصفحة لا 20

REINIGENGrillelement naar beneden klappenHet bovenste grillelement kan naar beneden worden geklapt om deovenruimte beter te kunnen reinigen. Verwijder eerst het ovenroosteren/of de bakplaat en de inschuifgeleiders.Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening.Het verwarmingselement moet koud zijn; anders bestaat het risico opbrandwonden.1. Het verwarmingselement kan neergeklapt worden door debevestigingsschroef die voorin de bovenkant van de ovenruimte zitlos te draaien.▷▷ Gebruik het ver

اترك التعليق