ATAG OX6011ER Oven دليل المستخدم

ATAG OX6011ER Oven دليل المستخدم لجهاز

ATAG OX6011ER Oven دليل المستخدم

ومقتطفات من محتويات

محتوى موجز على الصفحة لا 1

gba 700000185000gebruiksaanwijzingelektro ovenmode d'emploifour electroBedienungsanleitungElektro Backofeninstructions for useelectric ovenOX/OG/OS/OI60..EOX/OG/OS/OI60..GOX/OG/OS/OI60..L

محتوى موجز على الصفحة لا 2

uw ovenbeschrijvingbedieningspaneeluw ovenbeschrijvingovenovenlampdraaispitmotorbedieningsknoppen (..60..E)ovenfunctieslichtschakelaar*grillelementonderelement(niet zichtbaar)bedieningspaneel (..60..G/L)ventilatorklokinstellingentemperatuurinstellingkookwekker(max. 120 min.)indicatielampjesLicht op als er een functie isgeselecteerdLicht op wanneer de ovenvoorverwarmtLicht op als snel voorverwarmen isgeselecteerdovenfuncties (Zie voor meer informatie pagina 11)ovenfuncties* (Zie voor meer informa

محتوى موجز على الصفحة لا 3

uw ovenvoorwoorduw oveninhoudveiligheidDe bediening van deze oven is eenvoudig. Met dezehandleiding willen we vooral inzicht geven in allemogelijkheden van deze toestellen.In het hoofdstuk bediening zijn de verschillende functiesoverzichtelijk gerangschikt. Niet alle functies zijn vantoepassing voor ieder toestel. Ook vindt u er bak- enbraadaanwijzingen waarmee u uw voordeel kunt doen.Voor de installatie is een separaat installatievoorschriftbijgevoegd. Hierin vindt u tevens de veiligheidsvoorsc

محتوى موجز على الصفحة لا 4

veiligheidwaar u op moet lettenveiligheidwaar u op moet lettentijdens het gebruikalgemeenDeze oven is uiterst veilig. Toch is er, net als bij elk product,een aantal zaken waar u op moet letten.Zorg ervoor dat gerechten altijd voldoende verhit worden. Detijd die daarvoor nodig is, hangt van vele factoren af, zoals dehoeveelheid en het soort gerecht. De eventueel in hetvoedsel aanwezige bacteriën worden alleen gedood als hetvoedsel minimaal 10 minuten bij een temperatuur hoger dan70 °C verhit wo

محتوى موجز على الصفحة لا 5

ingebruiknamevoor u gaat bakkenoven en toebehoren reinigenbedieninginschakeleninschakelen zonder klokNeem het toebehoren uit de oven. Reinig het toebehoren ende binnenzijde van de oven met een mild reinigingsmiddel.Schakel de oven één uur lang in op 250 °C (zie pagina 7).Tijdens de fabricage gebruikte beschermingsvetten wordendan verwijderd.1Druk op de , toets om de oven op handbediening in testellen.Het "hand"-symbool is zichtbaar in het display.2Kies een ovenfunctie door de knop op het gewe

محتوى موجز على الصفحة لا 6

bedieninginschakelenbedieninginschakeleninschakeleninschakelen met klokfuncties1 Kies een ovenfunctie.De oven schakelt na het verstrijken van de bereidingstijdautomatisch uit.1Kies een ovenfunctie door de knop op het gewenstesymbool te draaien.2Kies de gewenste temperatuur.De temperatuur is traploos regelbaar.3Druk op detoets en houd de toets ingedrukt.In het display verschijnt 0.00 en “AUTO” licht op.4Druk op de –/+ toetsen totdat de juiste baktijd bereikt is.Vijf seconden na het loslaten

محتوى موجز على الصفحة لا 7

bedieninginschakelenkookaanwijzingenovenfunctiesuitstellen starttijd/instellen eindtijdturbo; hete luchtU kunt het tijdstip uitstellen waarop de oven inschakelt.Zet een gerecht in de oven. Stel de bereidingstijd in, en hettijdstip waarop het gerecht klaar moet zijn.De oven berekent zelf de starttijd, en schakelt na hetverstrijken van de bereidingstijd automatisch uit.U kunt op verschillende niveaus tegelijk bakken. Door deintensieve warmteoverdracht kunt u een ca. 20 °C lageretemperatuur kiezen

محتوى موجز على الصفحة لا 8

kookaanwijzingenoptioneel toebehorenvlak roosterkookaanwijzingenbak- en braadtipsintroductieVoor grillen en bakken met bakvormen.In de overzichtstabellen op de pagina’s 18 t/m 20 vindt uaanwijzingen over bereidingstijden, temperaturen eninzethoogten. De tijden en temperaturen in de tabellen zijngemiddelden. Zonodig kunt u daar iets van afwijken omgerechten gelijktijdig te bereiden.bakplaat/braadsledeVoor het bakken van deeg zonder vorm en het braden vanvlees. De braadslede kan ook als lekbak g

محتوى موجز على الصفحة لا 9

kookaanwijzingenbak- en braadtipsovenservieskookaanwijzingenbradenvlees bradenIn principe kunt u elk soort hittebestendig servies gebruiken.Spoel glazen servies niet direct na gebruik af onder koudwater. Door het plotselinge temperatuurverschil kan het glasbarsten.Gebruik donkere of zwarte bakvormen. Deze geleiden dewarmte beter en laten het gerecht gelijkmatiger garen.bodem niet afdekkenHet meest geschikt is "groot vlees" vanaf 1 kg. Het vleeskrijgt een regelmatig gevormde, krokante korst, waar

محتوى موجز على الصفحة لا 10

kookaanwijzingengrillenkookaanwijzingengrillenalgemene tipsgarneringen en sausjes• Bij het roosteren van vlees, wild, gevogelte en vis wordthet vlees of de vis onmiddellijk dichtgeschroeid, waardoorde voedings- en smaakstoffen behouden blijven. Boter ofolie is daarvoor niet nodig. Het meest geschikt zijn dikkerestukken klein vlees, dunne moten vis of hele vissen.• De grillpennen gebruikt u voor het gelijkmatig roosteren vankleinere stukjes vlees en groenten, zoals saté, kebabs ensjasliks.

محتوى موجز على الصفحة لا 11

kookaanwijzingentabellenkookaanwijzingentabellenbakkenbradenturbooventemp. °C niveau*infraoventemp. °C niveau*tijdmin.roerdeegcake140 - 150tulband140 - 160kruidkoek140 - 150vruchtentaart (bakplaat) 150 - 170vruchtentaart (springvorm) 150 - 170taartbodem150 - 170klein gebak150 - 1702223233160 - 170160 - 180160 - 170180 - 200160 - 180180 - 200180 - 200222323365 - 7070 - 8065 - 7535 - 4545 - 5520 - 3015 - 25biscuitdeegbiscuitgebakbiscuitrol150 - 170160 - 18033170 - 190180 - 2003340 - 5015 - 20165

محتوى موجز على الصفحة لا 12

kookaanwijzingentabellenonderhoudreinigengrillenkarbonadelamskoteletjesaucijshamburgersjaslikvisfilet (dun)vis (moot)toasttoast, belegdkip (1 kg)varkensrollade (1 kg)runderrollade (1 kg)Gebruik de geëmailleerde bakplaat als lekbak tijdens het grillen.vlakgrillengrill met draaispitoventemp. °C niveau* oventemp. °C200 - 2254/5200 - 2255200 - 2254/5200 - 2255200 - 2255200 - 2255200 - 2254/5200 - 2255200 - 2254200 - 225200 - 225200 - 225tijdmin.12 - 167-816 - 2014 - 1715 - 208 - 1010 - 152-44-560

محتوى موجز على الصفحة لا 13

storingenwat moet ik doen als...milieuverpakking en toestel afvoerenWanneer het toestel niet goed werkt, betekent dit niet altijd dat het defect is. Probeerhet euvel eerst zelf als volgt te verhelpen. Bel de servicedienst indien onderstaandeadviezen niet helpen.storingoorzaakoplossingDe klok werkt niet.Geen stroomtoevoer.Steek de stekker in hetstopcontact.Schakel de groepenschakelaarin de meterkast in.Zekering in de meterkastdefect.Vervang de zekering.Zekering in de meterkastdefect.Vervang de ze

محتوى موجز على الصفحة لا 14

votre fourdescriptionvotre fourdescriptionpanneau de commandefouréclairage du fourmoteurtournebrochepanneau de commande (..60..E)fonctions defourinterrupteurd’éclairage*élément grilélément inférieur(non visible)ventilateurpanneau de commande (..60..G/L)réglage de l’horlogeréglage de latempératureminuterie(max. 120 min.)voyants lumineuxS'enclenche dès qu'une fonctionest sélectionnéeS'enclenche dès que le four estpréchaufféS'enclenche dès que la fonctionPréchauffage rapide es

محتوى موجز على الصفحة لا 15

votre fouravant-proposvotre fourtable des matièressécuritéLa commande de ce four est aisée. Ce manuel a surtout pourbut de vous aider à découvrir toutes les possibilités que vousoffre cet appareil.Dans le chapitre Commande, vous trouverez les différentesfonctions ordonnées clairement. Vous pourrez également tirerprofit des divers conseils de cuisson.attention4–5mise en serviceavant la première cuisson6commandeLes prescriptions d'installation sont jointes séparément. Ellescontienne

محتوى موجز على الصفحة لا 16

sécuritéattentionsécuritéattentionpendant l'utilisationgénéralitésCe four offre la plus grande sécurité. Vous devrez cependant,comme pour chaque produit, faire attention à plusieursaspects.Réchauffez suffisamment vos plats. Le temps nécessairedépend bien sûr de nombreux facteurs tels que la quantité etla nature du mets. Les bactéries que contient éventuellementla nourriture ne seront anéanties que si le mets est chauffé àplus de 70 °C pendant au moins 10 minutes. N'hésitez

محتوى موجز على الصفحة لا 17

mise en serviceavant la première cuissonnettoyer le four et les accessoirescommandemise en marchemettre en marche sans minuterieRetirez les accessoires du four et nettoyez les accessoires etl'intérieur du four avec un produit de nettoyage doux.Mettez le four en marche pendant une heure à 250 °C (voirpage 7) afin d'éliminer les graisses de protection qui ont étéutilisées lors de la fabrication.sélectionner lafonctionremarqueQuand vous faites chauffer le four pour la première fois, il se

محتوى موجز على الصفحة لا 18

commandemise en marchecommandemise en marchemise en marchemettre en marche avec la minuteriefonctions1 Sélectionnez une fonction.Le four s’arrête automatiquement à la fin de la cuisson.sélectionner lafonction1Sélectionnez une fonction du four en tournant le boutonsur le symbole désiré.2Sélectionnez la température désirée.Le réglage de la température est progressif.3Appuyez sur la toucheen continu.Le visuel affiche 0.00 et "AUTO" s’allume.4Réglez la durée de cuisson en appuyant

محتوى موجز على الصفحة لا 19

commandemise en marcheindications de cuissonfonctions du fourdifférer le début de la cuisson/ régler la fin de la cuissonturbo ; air chaudVous pouvez différer l’heure de mise en marche du four.Mettez votre plat dans le four. Réglez le temps de cuisson etl’heure à laquelle votre plat doit être prêt.Le four calcule lui-même l’heure de la mise en marche ets’arrête automatiquement quand la cuisson est achevée.Vous pouvez cuire simultanément à plusieurs niveaux. Grâce à latrans

محتوى موجز على الصفحة لا 20

indications de cuissonaccessoires optionnelsgrille planeindications de cuissonconseils de cuissonintroductionPour les grillades et la cuisson en moules.Les tableaux des pages 18, 19 et 20 vous indiquent lestemps de préparation, les températures et les niveaux defour. Il s'agit de moyennes de préparation et de température.Vous pouvez en dévier quelque peu si vous faites cuireplusieurs plats en même temps.plaque de four/lèchefritePour faire cuire une pâte sans moule ou faire rôtir desvian

اترك التعليق