ATAG MX4092B Microwave دليل المستخدم

ATAG MX4092B Microwave دليل المستخدم لجهاز

ATAG MX4092B Microwave دليل المستخدم

ومقتطفات من محتويات

محتوى موجز على الصفحة لا 1

MX4011BUUMX4092BUUhandleidingMX4011BUU_A01-03208Q-01_NL.indd 12010-04-214:30:06

محتوى موجز على الصفحة لا 2

MX4011BUU_A01-03208Q-01_NL.indd 22010-04-214:30:06

محتوى موجز على الصفحة لا 3

InhoudNLBedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Toestelbeschrijving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

محتوى موجز على الصفحة لا 4

BedieningspaneelNL3 1 45267891610 11 12 13141. UIT9. KLOK2. AUTOMATISCH KOKEN10. BEREIDINGSTIJD3. OVENFUNCTIE11. EINDTIJD4. SNEL ONTDOOIEN12. TEMPERATUUR155. MAGNETRON13. GEWICHT/MAGNETRONVERMOGEN6. FUNCTIESELECTIEKNOP14. +/- KNOP7. DISPLAY15. STOP / CANCEL8. STEAM CLEAN16. START4MX4011BUU_A01-03208Q-01_NL.indd 42010-04-214:30:06

محتوى موجز على الصفحة لا 5

ToestelbeschrijvingNLBedieningspaneelBovenelementenOvenverlichtingNiveau 5Niveau 4Ovenniveau’sNiveau 3Niveau 2Magnetron niveau 1DeurvergrendelingDeurHandgreepLet op● De ovenniveau’s zijn genummerd van beneden naar boven.● De niveau’s 4 en 5 worden voornamelijk gebruikt voor de grillfunctie.● De magnetronniveau wordt voornamelijk gebruikt voor de magnetronfunctie in combinatiemet de keramische bakplaat.● Zie de kooktabellen in deze handleiding voor de juiste inschuifhoogtes voor u

محتوى موجز على الصفحة لا 6

AccessoiresNLDe volgende accessoires zijn meegeleverd bij uw combi-magnetron:1Keramische bakplaat(handig bij de magnetronfunctie)2Één bakplaat (NIET GEBRUIKEN bijde magnetronfunctie)4Ovenrooster (NIET GEBRUIKEN bijde magnetronfunctie)Grill insertInzetroosterKeramischeCeramicTraybakplaat3Inzetrooster voor keramische bakplaat(handig bij automatisch koken en degrillfunctie)Let opZie de kooktabellen in deze handleiding voor de juiste accessoire voor uw gerechten.6MX4011BUU_A01-03208Q-01_NL.indd 6

محتوى موجز على الصفحة لا 7

InleidingBedankt voor de aanschaf van deze ATAG combi-magnetron.NLDeze handleiding bevat belangrijke veiligheidsvoorschriften en essentiële informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe combi-magnetron.Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het toestel gebruikt en bewaar hemvoor naslagwerk voor toekomstig gebruik.Belangrijke veiligheidsvoorschriftenMAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN MICROGOLVEN TE VOORKOMENHet niet opvolgen van deze veiligheidsvoorschriften kan leiden tot een gev

محتوى موجز على الصفحة لا 8

Belangrijke veiligheidsvoorschriften (vervolg)NLLees deze voorschriften zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik.Controleer of de volgende veiligheidsmaatregelen genomen zijn voordat u gerechten in de oven bereid.1. Gebruik GEEN metalen kookgerei bij gebruik van de magnetronfunctie: ● Metalen bakjes ● Servies met metalen/metaalhoudende sierrand. ● Messen, vorken, etc. Reden Vonkvorming in de ovenruimte kan leiden tot schade aan de oven.2. Verwarm GEEN: ● Afgesloten blikken, flesse

محتوى موجز على الصفحة لا 9

Belangrijke veiligheidsvoorschriften (vervolg)8. Let op als u de inhoud van zuigflessen en potjes babyvoeding in de magnetron verwarmt. ● Laat de voeding ALTIJD minimaal 20 seconden staan nadat de magnetron is uitgeschakeld. Hierdoor kan de warmte zich gelijkmatig verdelen. ● De inhoud moet ALTIJD geschud en geroerd worden. NL ● Roer of schud de inhoud tijdens het opwarmen regelmatig om plotseling heftig koken ● Flessen en glazen NOOIT tot de rand vullen. Gebruik bij voorkeur kookgere

محتوى موجز على الصفحة لا 10

Belangrijke veiligheidsvoorschriften (vervolg)NL12. Als de magnetron leeg wordt ingeschakeld, wordt de stroomtoevoer uit veiligheidsoogpuntautomatisch onderbroken. Na een periode van 30 minuten kunt u de oven weer gebruiken.● Na afloop van de bereidingstijd blijft de koelventilator nog een tijdje werken. Reden  Na het koken blijft de koelventilator nog 5 minuten ingeschakeld, om de interneelektronische delen te koelen. Na afloop van de bereidingstijd piept de ovenen knippert er 4 keer een

محتوى موجز على الصفحة لا 11

Installatie en aansluiting● Dit toestel is NIET bedoeld voor gebruik in een commerciële omgeving.NL● Dit toestel mag alleen door een bevoegd installateur geïnstalleerd worden. Hierbij dienende bijgevoegde installatievoorschriften gevolgd te worden.● Het toestel is voorzien van een stekker en mag alleen op een geaard stopcontact wordenaangesloten. Uw groepen moeten afgezekerd zijn met minimaal 16 A .● De stekker mag alleen vervangen worden door een bevoegd servicemonteur. Als de stek-

محتوى موجز على الصفحة لا 12

Instellen van de klokNLAls het toestel voor de eerste keer wordt aangesloten licht het display op.Na 3 seconden knipperen het kloksymbool en “12:00“ op het display.De klok instellen1Druk op KLOK .Op het display knippert “12” .2Draai aan de +/- KNOP om het juisteuur in te stellen.3Druk nog een keer op klok.Op het display knippert “00” .4Draai aan de +/- KNOP om de juisteminuten in te stellen.5Druk nog een keer op klok.Na 5 seconden wordt de ingesteldetijd opgeslagen en is de klok inge

محتوى موجز على الصفحة لا 13

OvenfunctiesIn onderstaand overzicht staan de verschillende ovenfuncties en instellingen vanuw combi-magnetron beschreven. Gebruik de kooktabellen in deze handleidingom de geschikte ovenfunctie en -instelling voor uw gerechten te vinden.NLOVENFUNCTIESDubbele heteluchtHet gerecht wordt verwarmd door de heteluchtventilatoren in de linkeren rechter zijwand van de oven. Dit zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling en is ideaal voor bakken.Hetelucht + bovenwarmteDe combinatie van hetelucht en bove

محتوى موجز على الصفحة لا 14

Gebruik van de ovenNLIn deze modus zijn vijf functies beschikbaar. Zie de kooktabellen op pagina 1620 voor de juiste instellingen.Ovenfunctie selecteren12Draai de FUNCTIESELECTIEKNOPnaar de ovenfunctie.Draai de +/- KNOP om de gewensteovenfunctie te selecteren. Op het display verschijnt de gekozen ovenfunctie en de aanbevolen temperatuur.Dubbele heteluchtHetelucht + bovenwarmteBoven- en onderwarmteGrillHetelucht + onderwarmteLet opHet heteluchtelement en het grillelement worden continu in- en uit

محتوى موجز على الصفحة لا 15

Gebruik van de oven (vervolg)NL5Druk op Start.●Het °C-symbool gaat knipperen enblijft branden wanneer de temperatuur is bereikt.Let op1) Tijdens het koken kunt U de BEREIDINGSTIJD en de TEMPERATUUR aanpassen.2) B ij gebruik van de ovenfunctie worden het heteluchtelement en het grillelement continu inen uitgeschakeld om de ingestelde temperatuur te handhaven.3) Tijdens het koken kunt u de werkelijke temperatuur in de ovenruimte aflezen door tegelijkertijd op TEMPERATUUR en GEWICHT/MAGNETR

محتوى موجز على الصفحة لا 16

Gebruik van de oven (vervolg)NLDubbele heteluchtHet gerecht wordt verwarmd door de heteluchtventilatoren in de linker en rechter zijwand van de oven. Dit zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling en isideaal voor bakken.De bakplaat of het ovenrooster wordt meestalgeplaatst op niveau 2 of 3.* Gebruik ovenservies dat bestand is tegen temperaturen van 40 - 250 °C.KooktabelDe temperaturen en bereidingstijden in deze tabel zijn richtlijnen.Wij adviseren om de oven voor te verwarmen bij gebruik van

محتوى موجز على الصفحة لا 17

Gebruik van de oven (vervolg)Hetelucht + bovenwarmteNLDe combinatie van hetelucht en bovenwarmte maakt deze functie ideaal voor hetbereiden van gerechten die een knapperig korstje moeten krijgen. Deze functiewordt speciaal aanbevolen voor vleesgerechten.Plaats het rooster in niveau 3 bij het bereidenvan vlees. Plaats een bakplaat op niveau 1 omhet braadvet op te vangen.* Gebruik ovenservies dat bestand is tegen temperaturen van 40 - 250 °C.KooktabelDe temperaturen en bereidingstijden in deze ta

محتوى موجز على الصفحة لا 18

Gebruik van de oven (vervolg)NLBoven- en onderwarmteDe warmte komt van het boven- en onderelement. Deze stand is geschikt voorbakken en braden.De bakplaat of het ovenrooster wordt meestalgeplaatst op niveau 3.* Gebruik ovenservies dat bestand is tegen temperaturen van 40 - 250 °C.KooktabelDe temperaturen en bereidingstijden in deze tabel zijn richtlijnen.Wij adviseren om de oven voor te verwarmen bij gebruik van boven- en onderwarmte.GerechtNiveauTemperatuur (°C)AccessoireTijd (h)Lasagne3200 -

محتوى موجز على الصفحة لا 19

Gebruik van de oven (vervolg)GrillNLHet gerecht wordt verwarmd door het bovenelement.Gebruik voor grillen de keramische bakplaatmet het inzetrooster, meestal geplaatst opniveau 4.KooktabelDe temperaturen en bereidingstijden in deze tabel zijn richtlijnen. De aanbevolen temperatuurvoor grillen is 220 °C, voorverwarmen gedurende 3 minuten.NiveauTijd (min)1e kantTijd (min)2e kantAccessoireKebab spiezen48 - 106-8Inzetrooster + keramische bakplaatVarkenssteaks47-95-7Inzetrooster + keramische bakplaa

محتوى موجز على الصفحة لا 20

Gebruik van de oven (vervolg)NLHetelucht + onderwarmteDe combinatie van hetelucht en bovenwarmte maakt deze functie geschikt voorgerechten die een knapperige bodem moeten krijgen.De bakplaat of het ovenrooster wordt meestalgeplaatst op niveau 3.* Gebruik ovenservies dat bestand is tegen temperaturen van 40 - 250 °C.KooktabelDe temperaturen en bereidingstijden in deze tabel zijn richtlijnen.Wij adviseren om de oven voor te verwarmen bij gebruik van hetelucht en onderwarmte.NiveauTemperatuur(°C)

اترك التعليق