ATAG MC4111E Microwave دليل المستخدم

ATAG MC4111E Microwave دليل المستخدم لجهاز

ATAG MC4111E Microwave دليل المستخدم

ومقتطفات من محتويات

محتوى موجز على الصفحة لا 1

MC4111EHet toestel-identificatieplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het toestel.La plaque d’identification de l’appareil se trouve sur l’intérieur de l’appareil.Das Gerätetypenschild befindet sich an der Innenseite des Gerätes.The appliance identification card is located on the inside of the appliance.Handleiding Notice d’utilisation Anleitung ManualHoud, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, het complete typenummer bij de hand.En cas de contact avec le service a

محتوى موجز على الصفحة لا 2

NLHandleiding3 - 29FRNotice d’utilisation31 - 57DEAnleitung59 - 85GBManualGebruikte pictogrammen - Pictogrammes utilisésBenutzte Piktogramme - Pictograms usedBelangrijk om te weten - Important à savoirWissenswertes - Important informationTip - Conseil - Tipp - Tip287 - 113

محتوى موجز على الصفحة لا 3

Inhoud1 Uw combimagnetron1.1 Toestelbeschrijving1.2 Bedieningspaneel1.3 Inleiding2 Veiligheidsvoorschriften4456-7-83 Vóór gebruik3.13.23.33.4Vóór het eerste gebruikDe klok instellenTestenWat wel, wat niet4 Werking991010 - 11115 Bediening5.15.25.35.45.55.65.75.8AlgemeenMagnetronfunctiesOvenfunctiesCombimagnetronfunctiesAutomatische kookprogramma’sVoorverwarmenKinderslotPauze6 Kooktips12 - 13 - 1415161718 - 1920212122 - 23 - 247 Onderhoud258 Storingen269 Installatievoorschrift9.19.29.39.49.5

محتوى موجز على الصفحة لا 4

1 Uw combimagnetron1.1 Toestelbeschrijving1723841056111. Bedieningspaneel7. Rond rooster2. Grillelement8. Rechthoekig rooster3. Lamp9. Glazen plateau4. Insteekniveau10. Draaiplateau5. Ruit magnetrondeur11. Aandrijving draaiplateau6. Scharnier1.2 Bedieningspaneel123 4676. Kloktoets2. Vermogen-/gewichttoets7. Start-/pauzetoets3. Snel voorverwarmen toets8. Kinderslot4. Aan-/uittoets9. Selectieknop5. Temperatuur-/automenutoets451. Functieknop89

محتوى موجز على الصفحة لا 5

1 Uw combimagnetron1.3 InleidingKoken in uw nieuwe combimagnetron is veilig en comfortabel. U zet binnen eenhandomdraai de lekkerste gerechten op tafel. Het toestel is uiterst simpel te bedienen,mede dankzij de automatische kook- en ontdooiprogramma’s.In deze handleiding vindt u informatie over de installatie, veiligheid, bediening en hetonderhoud van uw combimagnetron.Lees eerst de gebruiksaanwijzing geheel en aandachtig door voordat u hetapparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor

محتوى موجز على الصفحة لا 6

2 VeiligheidsvoorschriftenWaar u op moet lettenHoud rekening met onderstaande veiligheidsvoorschriften om brand, elektrischeschokken, verwonding en blootstelling aan microgolven te voorkomen.Houd het toestel schoon. Dit verlengt de levensduur van uw combimagnetron envoorkomt gevaarlijke situaties.Deze combimagnetron is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet bedoeld voorprofessioneel gebruik of gebruik in de horeca. Gebruik dit toestel uitsluitend voor hetbereiden van etenswaren. Wanneer

محتوى موجز على الصفحة لا 7

2 Veiligheidsvoorschriften•Waarschuwing! Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een geaardstopcontact, met een netspanning overeenkomstig de informatie aangegeven ophet typeplaatje van het apparaat.•Waarschuwing! Maak het toestel spanningsloos voordat met reparatie ofschoonmaken wordt gestart. Trek de stekker uit het stopcontact of draai deschakelaar in de meterkast op nul.•Waarschuwing! Gebruik het toestel niet wanneer de stekker, het snoer of het toestelbeschadigd is of wannee

محتوى موجز على الصفحة لا 8

2 Veiligheidsvoorschriften•Let op! Het toestel is niet bedoeld voor gebruik door kleine kinderen,hulpbehoevenden en/of personen met gebrek aan kennis en ervaring, tenzij zijgoede begeleiding krijgen of geïnstrueerd zijn in het veilig gebruiken van het toesteldoor een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.•Let op! Gebruik de combimagnetron alleen voor het ontdooien en bereiden vanvoedsel en niet voor bijvoorbeeld het drogen van kleding of papier. Deze kunnenvlam vatten.••Le

محتوى موجز على الصفحة لا 9

3 Vóór gebruik3.1 Vóór het eerste gebruik•Open de deur, verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer decombimagnetron op beschadigingen. Installeer de combimagnetron niet als dezebeschadigd is, maar neem contact op met uw leverancier.••Verwijder de beschermfolie van de ommanteling.Reinig de ovenruimte en het toebehoren met een vochtige doek. Gebruik geenschuurmiddel of sterk geurende schoonmaakmiddelen.•Leg het draaiplateau in het midden van de ovenruimte met de uitsparing voo

محتوى موجز على الصفحة لا 10

3 Vóór gebruik3.3 TestenPlaats een glas water in de ovenruimte. Test de combimagnetron op juiste werking doorde combimagnetron één minuut op de hoogste stand in te schakelen. Het water moet naafloop heet zijn.1. Zet de combimagnetron aan door op de aan-/uittoets tedrukken.De combimagnetron staat nu op het hoogste vermogeningesteld (900 W). De tijd (1 minuut) knippert.2. Druk op de start-/pauzetoets.De combimagnetron schakelt in op de hoogste stand ende tijd telt af. Na afloop verschijnt de h

محتوى موجز على الصفحة لا 11

4 WerkingMateriaalToegestaanPapierJaAluminiumfolieJaHuishoudfolieAluminium bakjesJaNeeDiepvries/combimagnetron serviesJaHittebestendig plasticJaOngeglazuurd aardewerkGeglazuurd aardewerkMetalen kookgereiNormaal glasPyrex, ander ovenvast glas en keramiekNeeJaNeeJaJaServiesgoed met metaalhoudende sierrandNeeMetalen sluitstripNeeKwikthermometerNeeAfgesloten potNeeFles met nauwe halsNeeBraadzakkenJaHoe werkt de magnetronEen magnetron is een kooktoestel dat door middel van microgolven voedsel verhit.

محتوى موجز على الصفحة لا 12

5 Bediening5.1 Algemeen5.1.1 MagnetronvermogensIn onderstaande tabel ziet u uit welke vijf magnetronvermogens u kunt kiezen envoor welke gerechten de vermogens geschikt zijn. Tijdens gebruik is het mogelijk hetvermogen te wijzigen door op de desbetreffende toets te drukken (zie 5.2 en 5.4).VermogenGerecht900 W- Water koken, opwarmen- Koken van kip, vis en groenten700 W- Opwarmen- Koken van paddestoelen en schaaldieren- Koken van gerechten die ei en kaas bevatten450 W- Koken van rijst en soep300

محتوى موجز على الصفحة لا 13

5 Bediening5.1.4 Alle functiesFunctieModusMagnetronMagnetronMagnetron (zie 5.2)Gebruik demagnetronfunctie omgroenten, aardappelen,rijst, vis en vlees te kokenen op te warmen.OvenHeteluchtHetelucht (zie 5.3)Met de hetelucht ovenkunt u gerechten bereidenop dezelfde manier als ineen traditionele oven. Demagnetron wordt hierbijniet gebruikt. U wordtgeadviseerd de oven voorte verwarmen tot de juistetemperatuur voordat uhet gerecht in de ovenplaatst.Grill metventilatorGrill met ventilator(zie 5.3)Gebr

محتوى موجز على الصفحة لا 14

5 BedieningFunctieMagnetron +OvenModusHeteluchtMagnetron + Hetelucht(zie 5.4)Gebruik deze functie omsnel gerechten te braden.Grill metventilatorMagnetron + Grill metventilator (zie 5.4)GrillMagnetron + Grill(zie 5.4)Deze functie is ideaal omsnel gerechten te kokenen tegelijkertijd een bruinkorstje te geven. Bovendien kunt u er ook meegratineren. De magnetronen de grill functionerengelijktijdig. De magnetronkookt en de grill braadt.Autoprogramma’sP01 - P10Automatische kookprogramma’s (zie 5.5

محتوى موجز على الصفحة لا 15

5 Bediening5.2 Magnetronfuncties•Waarschuwing! Verhitting van vloeistoffen in de magnetron kan resulteren inkookpuntvertraging. Dit houdt in dat de vloeistof pas na verwijdering uit demagnetron heftig kan gaan koken met het risico dat u zich brandt. Het effect vankookpuntvertraging kunt u opheffen door een kunststof of glazen lepeltje in devloeistof te zetten alvorens de vloeistof op te warmen in de magnetron.•Waarschuwing! Let op met babyvoeding:ºLet op! Schud of roer de inhoud van babyfle

محتوى موجز على الصفحة لا 16

5 Bediening5.3 Ovenfuncties1. Druk op de aan-/uittoets om de magnetronfunctie in teschakelen.‘01:00’ knippert in de display en het magnetronfunctieicoon is zichtbaar.2. Draai de functieknop één positie naar rechts.Het ‘heteluchtsymbool’ knippert. Tijd en temperatuurverschijnen in de display en het ovenfunctie icoon iszichtbaar.3. Draai de selectieknop naar rechts om een modus tekiezen (zie de tabel op pagina 13). Als het symbool stoptmet knipperen, is de gekozen modus actief. U kunt é

محتوى موجز على الصفحة لا 17

5 Bediening5.4 Combimagnetronfuncties1. Druk op de aan-/uittoets om de magnetronfunctie in teschakelen.‘01:00’ knippert in de display en het magnetronfunctieicoon is zichtbaar.2. Draai de functieknop twee posities naar rechts.Het ‘heteluchtsymbool’ knippert. Tijd en temperatuurverschijnen in de display en het magnetronfunctie icoonen ovenfunctie icoon zijn zichtbaar.3. Draai de selectieknop naar rechts om een modus tekiezen (zie de tabel op pagina 14). Als het symbool stoptmet knipperen,

محتوى موجز على الصفحة لا 18

5 Bediening5.5 Automatische kookprogramma’sEr zijn 12 automatische kookprogramma’s. U hoeft alleen maar het programma te kiezenen vervolgens het gewicht in te stellen. In het gekozen programma zijn het vermogen, detijd en de temperatuur al vastgelegd.ProgrammaCategorieItemP01**GroentenVerse groentenP02**BijgerechtenGekookte aardappelen (geschild)P03*BijgerechtenGebakken aardappelenU hoort een geluidssignaal. Draai de aardappelen om. De combimagnetron schakeltautomatisch door naar de volgende

محتوى موجز على الصفحة لا 19

5 Bediening1. Druk op de aan-/uittoets om de magnetronfunctie in teschakelen.‘01:00’ knippert in de display en het magnetronfunctieicoon is zichtbaar.2. Draai de functieknop drie posities (P01) of vier posities(d01) naar rechts.Tijd, gewicht en het eerste nummer van de automatischeprogramma’s verschijnen in de display en het automatischprogramma icoon/ontdooi icoon is zichtbaar.3. Draai de selectieknop naar rechts om een automatischkookprogramma te kiezen (zie de tabel op pagina 18).Als he

محتوى موجز على الصفحة لا 20

5 Bediening5.6 VoorverwarmenDe voorverwarmfunctie kan ingeschakeld worden vanuit de volgende functie’s:ModusVoorverwarmenMagnetronfunctiesMagnetronOvenfunctiesHeteluchtxGrill met ventilatorxGrillCombimagnetronfunctiesMagnetron + HeteluchtxMagnetron + Grill met ventilatorxMagnetron + Grill•De voorverwarmfunctie werkt alleen indien één van bovenstaande functies reedsgekozen is. Tijdens het voorverwarmen werkt de magnetron niet.•U kunt de rest van de instellingen voor of na het kiezen van d

اترك التعليق