Bestron DBM2007 Bread Maker دليل المستخدم

Bestron DBM2007 Bread Maker دليل المستخدم لجهاز

Bestron DBM2007 Bread Maker دليل المستخدم

ومقتطفات من محتويات

محتوى موجز على الصفحة لا 1

BA04-008_DBM2007.book Page 1 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PM'%0'()5*HEUXLNHUVKDQGOHLGLQJVQHOOHEURRGEDNDXWRPDDW%HGLHQXQJVDQOHLWXQJ6FKQHOOHU%URWEDFNDXWRPDW0RGHGHPSORLPDFKLQHjSDLQH[SUHVVH(1,QVWUXFWLRQVIRUXVH$XWRPDWLFEUHDGPDNHU,70DFFKLQDSHUSDQH,VWUX]LRQLSHUOXVR(6,QVWUXFFLRQHVGHXVRGHODSDQHUDDXWRPiWLFDVXSHUUiSLGDv 040908-021/

محتوى موجز على الصفحة لا 2

BA04-008_DBM2007.book Page 2 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PM

محتوى موجز على الصفحة لا 3

BA04-008_DBM2007.book Page 1 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PMGebruikershandleiding snelle broodbakautomaatDBM200761(//(%522'%$.$8720$$7'%0U BEREIKT DE BESTE RESULTATEN MET UW NIEUWE SNELLEBROODBAKAUTOMAAT DBM2007.([DFWDIZHJHQYDQGHLQJUHGLsQWHQLV]HHUEHODQJULMNOm een zeer goed product te verkrijgen, is het van het grootste belang dat u zich aande aangegeven hoeveelheden en gewichten houdt. Gebruik daarom de meegeleverdemaatbeker en lepel.'HKRHYHHOKHLGJLVWWanneer het deeg in de auto

محتوى موجز على الصفحة لا 4

BA04-008_DBM2007.book Page 2 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PMGebruikershandleiding snelle broodbakautomaatDBM2007$OJHPHQHYHLOLJKHLGVWLSV•••••••Gebruik het apparaat niet, wanneer de stroomkabel beschadigd is.Zet uw apparaat nooit in de buurt van hete apparaten zoals ovens, kookplaten,gasstellen of branders.Zet de hete bakvorm nooit op het apparaat om beschadiging te voorkomen.Stel uw apparaat nooit bloot aan direct zonlicht, hitte of vocht.Reinig het apparaat nooit met schuurmidd

محتوى موجز على الصفحة لا 5

BA04-008_DBM2007.book Page 3 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PMGebruikershandleiding snelle broodbakautomaatDBM2007(LVHQDDQGHHOHNWULVFKHDDQVOXLWLQJControleer of de informatie over de voor het apparaat benodigde spanning enstroomsterkte in overeenstemming is met uw netaansluitingen.:DDUVFKXZLQJDit apparaat moet worden geaard.2YHUGHEURRGEDNDXWRPDDW'%0Met deze broodbakautomaat kunt u kleine broden van ca. 800 g of grote broden van ca.1200 g bakken (gewichtsinformatie bij benadering, afh

محتوى موجز على الصفحة لا 6

BA04-008_DBM2007.book Page 4 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PMGebruikershandleiding snelle broodbakautomaatDBM2007'LVSOD\HQIXQFWLHVEHGLHQLQJVSDQHHODisplay:•geeft de geselecteerde stevigheid van de broodkorst weer•geeft het geselecteerde formaat weer•geeft het geselecteerde programmanummer weer•geeft de resterende tijd weer•geeft de temperatuur waarschuwing weer (zie hoofdstuk probleemoplossing).Toets /RDI(Deeghoeveelheid): voor het instellen van de hoeveelheid deeg (klein 680 g,g

محتوى موجز على الصفحة لا 7

BA04-008_DBM2007.book Page 5 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PMGebruikershandleiding snelle broodbakautomaatDBM2007mengen en hiermee de broodbakmachine opeenvolgend te vullen.De instelling van de deeghoeveelheid "Groot" verlengt de baktijd en zorgt voor eenknapperig brood.8.'RXJK (Deeg)Het deeg wordt gekneed tot het klaar is. Geen bakfunctie. Haal het deeg uit hetapparaat en vorm uw pizzadeeg of broodjes. Maak niet meer dan 1 kilo deegtegelijk.9.3DVWD (Noedeldeeg)Het noedeldeeg wordt 30 minuten

محتوى موجز على الصفحة لا 8

BA04-008_DBM2007.book Page 6 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PMGebruikershandleiding snelle broodbakautomaatDBM20074.Inzetten van de bakvormDruk de bakvorm stevig op zijn plaats. U hoort een klikgeluid, wanneer hij in zijnborging valt.5.Steek de stekker in het stopcontactSteek de stekker in het beoogde stopcontact. Het display geeft automatisch het 1emenu weer en een normale tijd. Bij elke druk op een toets hoort u een signaaltoon.6.MenukeuzeKies een programma door op de toets Menu te drukken.7.

محتوى موجز على الصفحة لا 9

BA04-008_DBM2007.book Page 7 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PMGebruikershandleiding snelle broodbakautomaatDBM2007is, verwijdert u deze met een voorwerp dat de anti-aanbaklaag niet beschadigt(houten lepel et cetera).16. Druk na elk gebruik op de stoptoets en trek de stekker uit het stopcontact.Open nooit het deksel van de broodbakautomaat, wanneer er een programmaloopt. Dit kan van invloed zijn op de kwaliteit van het brood.:HUNHQELMXLWHHQORSHQGHNDPHUWHPSHUDWXUHQDe kamertemperatuur moet tuss

محتوى موجز على الصفحة لا 10

BA04-008_DBM2007.book Page 8 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PMGebruikershandleiding snelle broodbakautomaatDBM2007Met name diepvrieszakken zijn geschikt om het brood in te bewaren. In deze zakkenkunt u uw verse brood bij normale kamertemperatuur tenminste 3 dagen bewaren. Bijhoge luchtvochtigheid en buitentemperatuur legt u het heel eenvoudig in de koelkast ofu vriest het in.2QGHUKRXGHQUHLQLJLQJ/(723••••••••Trek vóór alle reinigingswerkzaamheden de stekker van het apparaat

محتوى موجز على الصفحة لا 11

BA04-008_DBM2007.book Page 9 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PMGebruikershandleiding snelle broodbakautomaatDBM2007*HEUXLNQRRLWGHRQGHUVWDDQGHUHLQLJLQJVKXOSPLGGHOHQ•••••Verfverdunners;Wasbenzine of benzine;Schuursponsjes;Politour;Chemische reinigingsdoekjes.%LM]RQGHUHYHU]RUJLQJYDQGHDQWLDDQEDNODDJVoorkom beschadigingen van of krassen in de anti-aanbaklaag. Gebruik nooit scherpevoorwerpen zoals bijvoorbeeld metalen spatels, messen of vorken.De coatinglaag kan in de loop van de t

محتوى موجز على الصفحة لا 12

BA04-008_DBM2007.book Page 10 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PMGebruikershandleiding snelle broodbakautomaatDBM2007andere consequenties die door of in connectie met de door hem geleverdeapparatuur zijn ontstaan.10. De kosten van vervoer, verpakking en transportverzekering zijn altijd voor rekeningvan de koper.11. Het apparaat is niet voor professioneel gebruik geschikt.6HUYLFHMocht zich onverhoopt een storing voordoen, dan kunt u zich in verbinding stellen metde BESTRON servicedienst:1('(5/$1'

محتوى موجز على الصفحة لا 13

BA04-008_DBM2007.book Page 11 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PMGebruikershandleiding snelle broodbakautomaatDBM20075HFHSWHQ0DDWHHQKHGHQml:g:TL:EL:millilitergramtheelepeleetlepel%DVLVUHFHSW,QJUHGLsQWHQ(HQKHLGGewicht: ca. 750 g en ca. 1000 gInsteltijd: mogelijkGewichtWaterRoggemeelSuikerZoutGedroogde gistgmlgELTLgProgramma: 3Ingrediënten in bovenstaandevolgorde toevoegen.:LWEURRG,QJUHGLsQWHQ(HQKHLGGewicht: 1250 gInsteltijd: niet mogelijk door detoevoeging van melkMelkWitmeelBoter (zacht)SuikerZo

محتوى موجز على الصفحة لا 14

BA04-008_DBM2007.book Page 12 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PMGebruikershandleiding snelle broodbakautomaatDBM2007+DUWLJKDPEURRG,QJUHGLsQWHQ(HQKHLGGewicht: ca. 750 gInsteltijd: mogelijkWaterZuurdesemRoggemeelWitmeelSuikerZoutGedroogde gistmlgggTLTLg27010025025117Toevoegen na signaaltoon:Hamblokjesg130Programma: 3Ingrediënten in bovenstaandevolgorde toevoegen.'ULHJUDQHQEURRG,QJUHGLsQWHQ(HQKHLGGewicht: ca. 1000 gInsteltijd: niet mogelijk doortoevoeging van melk en eiMelkDikke zure melkEiBote

محتوى موجز على الصفحة لا 15

BA04-008_DBM2007.book Page 13 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PMGebruikershandleiding snelle broodbakautomaatDBM2007%LHUEURRG,QJUHGLsQWHQ(HQKHLGGewicht: ca. 1000 gInsteltijd: niet aan te radenWaterBierZuurdesem (vloeibaar)MoutsiroopWitmeelBoekweitmeelZemelenSesamzaadZoutGedroogde gistmlmlmlELgELELELTLgProgramma: 1Ingrediënten in bovenstaandevolgorde toevoegen.5R]LMQHQEURRGPHWNDQHHO,QJUHGLsQWHQ(HQKHLGGewicht: ca. 1250 gInsteltijd: niet mogelijkMelkZachte boterWitmeelSuikerZoutKaneelGedroogde g

محتوى موجز على الصفحة لا 16

BA04-008_DBM2007.book Page 14 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PMGebruikershandleiding snelle broodbakautomaatDBM2007$PDQGHOEURRGPHWDEULNR]HQ,QJUHGLsQWHQ(HQKHLGGewicht: ca. 1250 gInsteltijd: niet mogelijkMelkZachte boterEiWitmeelSuikerZoutGedroogde gistmlgstukggTLg250751750100½11g60g60Toevoegen na signaaltoon:Abrikozen (gedroogd/fijngesneden)Amandelen (fijngehakt)Programma: 4Ingrediënten in bovenstaandevolgorde toevoegen.$DUGEHL6LQDDVDSSHOMDP,QJUHGLsQWHQ(HQKHLGAardbeienGeleisuikerCitroenzuur

محتوى موجز على الصفحة لا 17

BA04-008_DBM2007.book Page 15 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PMBedienungsanleitung Schneller BrotbackautomatDBM20076&+1(//(5%527%$&.$8720$7'%0BESTE ERGEBNISSE ERZIEHLEN MIT IHREM NEUEN SCHNELLENBROTBACKAUTOMAT DBM2007.*HQDXHVDEPHVVHQGHU=XWDWHQLVWVHKUZLFKWLJEs ist sehr wichtig, um ein sehr gutes Produkt zu erhalten, alle Maßangaben undGewichte die vorgegeben sind einzuhalten.Benutzen Sie hierzu die mitgelieferten Messbecher und Löffel.+HIHDQWHLOFalls Ihr Teig im Brotbackautomat zu

محتوى موجز على الصفحة لا 18

BA04-008_DBM2007.book Page 16 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PMBedienungsanleitung Schneller BrotbackautomatDBM2007.LQGHU$OOJHPHLQH6LFKHUKHLWVWLSSV••••••••Verwenden Sie niemals ein beschädigtes KabelStellen Sie ihr Gerät niemals in die Nähe von heißen Geräten wie z.B. Öfen,Herdplatten, Gasplatten, oder Brennern.Um Beschädigungen zu vermeiden stellen Sie die heiße Backform niemals auf IhrGerät.Setzen Sie Ihr Gerät niemals direkter Sonneneinstrahlung, Hitze sowieFeuchti

محتوى موجز على الصفحة لا 19

BA04-008_DBM2007.book Page 17 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PMBedienungsanleitung Schneller BrotbackautomatDBM2007Die Brotbackprogramme werden am Display mit der Start/Stopp Taste gestartet.Wenn Sie Ihr Gerät an einer Steckdose anschließen und das Display zeigt keineFunktion, vergewissern Sie sich das der Hauptschalter unterhalb desBrotbackautomaten eingeschaltet ist.6WURPYRUDXVVHW]XQJHQVergewissern Sie sich das die Angaben über benötigter Stromstärke und -menge vomGerät mit denen Ihres

محتوى موجز على الصفحة لا 20

BA04-008_DBM2007.book Page 18 Tuesday, September 7, 2004 1:41 PMBedienungsanleitung Schneller BrotbackautomatDBM2007'LVSOD\XQG)XQNWLRQHQ.RQWUROOSDQHHODisplay:•zeigt die gewählte Stärke der Brotkruste an•zeigt die gewählte Größe an•zeigt die gewählte Programm Nummer an•zeigt die verbleibende Restzeit an•zeigt die Temperatur Warnung an (siehe Kapitel Problembehandlung).Taste /RDI(Teigmenge): zur Einstellung der Teiggröße (kleiner 680 g, großer 909 g)Taste &RORXU(Farbe): zu

اترك التعليق